• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım-Aralık 1997

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TÜRKİYE'DE HEPATİT B İNFEKSİYONUNUN KONTROLÜ: AŞI PROGRAMI SEÇENEKLERİNİN MALİYET VE FAYDA AÇISINDAN KIYASLANMASI
Ayşegül AKGÜN, Sabri ÖNCEL, Burhan ŞENATALAR, Selim BADUR
ALGILANAN SAĞLIK STATÜSÜNÜN ÖLÇÜMÜ YOLUYLA TIBBİ MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BYPASS AMELİYATI OLAN KORONER ARTER HASTALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Bayram ŞAHİN
KOCAELİ'NDE BİR GRUP SAĞLIK ÇALIŞANLNDA İŞE BAĞLI GERGİNLİK, TÜKENME VE İŞ DOYUMU
S. Halime ASLAN, R. Oğuz ASLAN, Coşkun KESEPARA, Z. Nazan ALPARSLAN, Mehmet ÜNAL
SAMSUN MERKEZ İLÇE’DE GIDA KONTROL HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN BİLGİ DÜZEYLERİ
Cihad DÜNDAR, Hasan HAMZAÇEBİ, A.Tevfik SÜNTER, Murat TOPBAŞ, Yıldız PEKŞEN
SAĞLIK OCAĞI POLİKLİNİK HİZMETİNDE İŞ ÖLÇÜM ÇALIŞMASI*
Besim ŞEREF
"HERKES İÇİN SAĞLIK'TA YENİLENMİŞ STRATEJİ: 21. YÜZYIL İÇİN TASLAK POLİTİKA" ÜZERİNE BİR YORUM
Murat CİVANER
TOPLUM İÇİN HEKİM YÜRÜYÜŞÜ VE HEKİMİN KİMLİĞİ
Cem TURAMAN
DEĞİŞEN AVRUPA'DA ÇEVRE SAĞLIĞININ EKONOMİ VE POLİTİKA BOYUTU
M. Hulki UZ
SAĞLIK YÖNETİMİNDE BAŞARI GÖSTERGESİ: ULUSAL PERFORMANS FARKI VE TÜRKİYE’NİN DURUMU
İlker BELEK
HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI*
İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonu, Portekiz Pratisyen Hekimler Enstitüsü
SAYILARIN DİLİ