• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs-Haziran 1999

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN: KENTİ DÜŞÜNMEK/KENT ÜZERİNE DÜŞÜNMEK
Oğuz IŞIK
KENTLERDE, KENTLEŞMEYE VE 21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE KENTLERİNE DAİR (1)
Oğuz IŞIK
KENT SOSYOLOJİSİ VE KENT ARAŞTIRMALARI
Sevin OSMAY
DEĞİŞEN KOŞULLARDA SOSYO-MEKAN VE MÜDAHALE BİÇİMLERİ
Melih PINARCIOĞLU
ZAMAN ENLEMİ, KENTSEL/TARİHSEL AMNEZİ VE MEKANSAL PLANLAMANIN DEONTOLOJİSİ
Sezai GÖKSU
YEREL YÖNETİMLER: NEREYE?
Birgül Ayman GÜLER
SAĞLIKLI KENTLER
Banu ULUSEL, Serpil KOÇ
SAĞLIK VE EŞİTSİZLİKLER; MEKAN, KONUT MÜLKİYETİ VE İŞTEKİ STATÜYE GÖRE BEBEK ÖLÜMLERİ*
Ata SOYER
SAĞLIK HİZMETLERİ VE BELEDİYELER*
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
BELEDİYELER TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK HİZMETİ VERMELİ Mİ?
Necati DEDEOĞLU
SAĞLIK PERSONELİNİN MALİ HAKLARI
Türkan OĞUZHAN
GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMININ İZLENMESİNDE LOT KALİTE TEKNİĞİ
Serap ŞENER, Meral DEMİRÖREN
GÖÇ VE BULAŞICI HASTALIKLAR
Melikşah ERTEM
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GEZİCİ SEMİNERİ RAPORU
Erhan ESER, GönüI DİNÇ, Oytun ÇALIŞKAN, Bedri BİLGE
ÖLMEYEN SEVİNÇ ÖZGÜNER*
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
SEÇİLMİŞ 19 İL MERKEZLERİNDE HANELERİN % 20'LİK DİLİMLERE GÖRE YILLIK KULLANILABİLİR GELİRLERİ, 1994
Devlet İstatistik Enstitüsü