• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 1999

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
Fuat ERCAN, Onur HAMZAOĞLU
İDEOLOJİNİN ÜRETİMİ, YENİDEN-ÜRETİMİ VE ÜNİVERSİTELER
Sibel ÖZBUDUN, Temel DEMİRER
NEO-LİBERAL EĞİTİM POLİTİKALARININ ANATOMİSİ İÇİN ALTERNATİF BİR ÇERÇEVE *
Fuat ERCAN
ÜNİVERSİTE: ÖZGÜRLÜK, ÖZERKLİK VE MALİ KAYNAKLAR
İzzettin ÖNDER
"ÜNİVERSİTE" ÜZERİNE NOTLAR
Faruk ALPKAYA
DARÜLFÜNUN'DAN GÜNÜMÜZE ÜNİVERSİTEDE TASFİYELER
Aynur SOYDAN
CUMHURİYETTEN SONRA YÜKSEK ÖĞRETİMİN ÖRGÜTLENMESİNDEKİ GELİŞMELER*
İlhan TEKELİ
TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTENİN GELİŞİMİ VE YÖK*
Gökçen ALPKAYA, Erel TELLAL
YÖK'ÜN YENİ DÖNEMİ YA DA KEMAL GÜRÜZ NE YAPMAK İSTİYOR?
Faruk ALPKAYA
ÜNİVERSİTE, BİLİM ADAMI VE AKADEMİSYEN: KÖLELİKTEN ÖZGÜRLÜĞE DOĞRU
Hatice KARAÇAY, Hakan MIHÇI
AKADEMİK ETİK SORUNLAR
Osman HAYRAN
KÜBA'DA EKONOMİ, POLİTİKA VE SAĞLIK DURUMU*
Francisco Rojas OCHOA, Candido M. Lopez PARDO, İlker BELEK
SAYILARIN DİLİ