• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım-Aralık 1999

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARI
Musa ÖZDEMİR
HUKUKSAL BOYUTUYLA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Hakan GİRİTLİOĞLU
KÜRESELLEŞME VE SAĞLIK İŞKOLUNDA YENİ (?) ÇALIŞMA YAŞAMI SORUNLARI
Yücel DEMİRAL, O. Alp ERGÖR, Semih ŞEMİN
İZMİR METROPOL ALANI 112 ÇALIŞANLARINDA ŞİDDET MARUZİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Zeynep B. ÖLMEZOĞLU, Kevser VATANSEVER, O. Alp ERGÖR
BELEDİYELERDE İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ (DİSK/GENEL-İŞ-TTB ORTAK PROJESİ)
Ali BOZ, Nevzat PALA, Veysel DEMİR, Ali Rıza KESKİN, İsmail KlRMA, Mustafa NAZLI, Mehmet TANYERİ
TÜRKİYE'DE SAĞLIK SİSTEMİ VE HEMŞİRELİK
Özlem ÖZKAN, Saadet ÜLKER
BİR GÖĞÜS HASTALIKLARI EĞİTİM HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA TÜBERKÜLOZ SIKLIĞI*
Haluk C. ÇALIŞIR, Dilek SAKA, Nazire BAKAN, Mihriban ÖĞRETENSOY
GENEL CERRAHİ PRATİĞİNİN HEKİMLERİN ÖZEL YAŞAMLARI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI
Hakan KULAÇOĞLU, Tahir ORUÇ, Münevver MORAN, Faruk COŞKUN
HEMŞİRELİKTE MESLEKİ BİR RİSK OLARAK BAĞIMLILIK İLİŞKİLERİ
Gülsüm ANÇEL
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI İÇİN İŞYERİ ÖRGÜTLENME MODELİ
HALK SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI İÇİN NESNEL SINIF KONUMLARININ BELİRLENMESİ*
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 1. ULUSAL KONGRESİ (26-28 KASIM 1999) KAPANIŞ BİLDİRGESİ
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ RİSKLERİ VE SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMLERİ: NEDEN, NASIL?
Ata SOYER
NASIL BİR SAĞLIK SİSTEMİ? II KAMUCU ÖRGÜTLENME
İlker BELEK
İTALYA'DA İŞÇİLERİN KATILIMI VE KONTROLÜ: İŞ SAĞLIĞI MODELİ*
Giorgio ASSENNATO, Vicente NAVARRO, Özlem KURT, Erhan NALÇACI
SAYILARIN DİLİ