• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart-Nisan 2000

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
SOSYAL GÜVENLİK TARİHİ ÜZERİNE NOTLAR*
Yüksel AKKAYA
NASIL BİR SAĞLIK SİSTEMİ? III SİGORTA DEĞİL, GENEL VERGİ
İlker BELEK
SOSYAL GÜVENLİK NEREYE?*
Oğuz OYAN
SOSYAL GÜVENLİĞİMİZ: NEREYE?*
Özcan KESGEÇ
EK EMEKLİLİK VE BİREYSEL EMEKLİLİK ÜZERİNE
Seyhan ERDOĞDU
SSK’DE İÇ PİYASA YÖNELİMİ SSK KANUN TASARI TASLAĞI NE GETİRİYOR?*
İlker BELEK
SEKİZ YILDA SSK SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÜÇTE BİRİ ÇÖKTÜ
Osman ÖZTÜRK
TIP FAKÜLTELERİ VE DÖNER SERMAYELER
A. Hamdi AYTEKiN
17 AĞUSTOS DEPREMİ SONRASI SAĞLIK HİZMETLERİ GÖLCÜK DENEYİMİ
Kayıhan PALA, Mustafa VATANSEVER, Alpaslan TÜRKKAN, Tanju ELAGÖZ
DEPREM SONRASI ADAPAZARI VE GÖLCÜK'TE GÖREVLİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARININ SAPTANMASI "TTB SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SESİ"
Türk Tabipleri Birliği Adapazarı Koordinasyon Merkezi, Türk Tabipleri Birliği Gölcük Koordinasyon Merkezi
İZMİT DEPREMİ SONRASI KORUYUCU HEKİMLİK VE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BURSA GÖNÜLLÜLERİ GÖZLEMENTEPE SAĞLIK MERKEZİ
Türk Tabipleri Birliği Gölcük Koordinasyon Merkezi
17 AĞUSTOS 1999 SONRASI GÖLCÜK İLÇESİ ÇEVRE SAĞLIĞI VE BULAŞICI HASTALIKLAR KONTROL ÇALIŞMALARI RAPORU
DR. NEVZAT EREN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
SAYILARIN DİLİ