• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 2001

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
Ata SOYER
KAVRAMLAR YAŞAMI KAVRAMAKTA MI? "OLAĞANDIŞI DURUMLARLA İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR KONUSUNDA BİR TARTIŞMA"
Feride SAÇAKLIOĞLU
OLAĞANDIŞI DURUMLARIN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Kevser VATANSEVER, Mustafa VATANSEVER
OLAĞANDIŞI DURUMLARIN AZALTILMASINDA VE HAZIRLIKLI OLMADA SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ROLÜ*
Alessondro LORETTI
"SİZİN" ORMANLARINIZ VE GELECEĞİ ÜZERİNE ...
Yücel ÇAĞLAR
TÜRKİYE METEOROLOJİK AFETLERİ DE GÖZ ÖNÜNÜNE ALIP TARTIŞMALI
Mikdat KADIOĞLU
ENDÜSTRİYEL OLAĞANDIŞI DURUMLAR
Ali Osman KARABABA
"DİYARBAKIR İLE MERSİN'E ZORUNLU GÖÇ" *
Atilla GÖKTÜRK
DOĞAL AFETLER, TOPLUMUN RUH SAĞLIĞI VE AFET ZARARLARININ AZALTILMASINDA TOPLUM KATILIMI
Nuray KARANCI
OLAĞANDIŞI KOŞULLARDA TIBBİ ETİK
Ata SOYER
OLAĞANDIŞI DURUMLARDA YARDIMLARIN ORGANİZASYONU İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
Murat CİVANER, Özlem SARIKAYA
OLAĞANDIŞI DURUMLARDA HASTANELER
Reyhan UÇKU, ZuhaI OKUYAN
DEPREM VE TOPLUMSAL ÖRGÜTLENME
Cavit OLGUN, Murat CİVANER
BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ OLARAK KIZILAY
Yüce AYHAN
OLAĞANDIŞI DURUMLARDA TTB İÇİN BİR PERSPEKTİF ÖNERİSİ
Eftal YILDIRIM
1903-1999 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’NİN YAŞADIĞI OLAĞANDIŞI DURUMLAR
Kevser VATANSEVER, Meral TÜRK