• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart-Nisan 2002

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
Onur HAMZAOĞLU
KÜRESELLEŞMENİN TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELİŞİMİ ÜZERİNE
Mehmet OKYAYÜZ
BM KURULUŞLARI: İDEOLOJİLERİ VAR MI?
Metin ÇULHAOĞLU
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ
Necati DEDEOĞLU
HERKES İÇİN SAĞLIK'TAN HEDEF 21'E: DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DEĞİŞİYOR
Gazanfer AKSAKOĞLU
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİYLE İLGİLİ ULUSLARARASI ALMA ATA TOPLANTISI*
Kayıhan PALA
REEL SOSYALİZMİN ÇÖZÜLÜŞÜNÜN İPUCU : ALMA ATA BİLDİRGESİ
Onur HAMZAOĞLU
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, ALMA ATA BİLDİRGESİ, İDEOLOJİ VB. ÜZERİNE ...
Ata SOYER
BİLİM Mİ, İDEOLOJİ Mİ? MURRAY VE FRENK'E YANIT*
Vicente NAVARRO, Murat CİVANER
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ NEREYE GİDİYOR? 2000 YILI "PERFORMANS RAPORU" ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
İlker BELEK
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İLE GEÇEN YARIM YÜZYILLIK SÜREÇTE DÜNYADA SAĞLIĞIN DURUMU (1950-2000)
Bülent KILIÇ
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROTOKOLÜ İLE İKİ HASTANEDEKİ HASTA GÜNLERİNİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sıdıka KAYA, Kafiye EROĞLU, Gülşen VURAL
KÜRESELLEŞME VE SİVİL TOPLUM YAKLAŞIMI
Eren Deniz Tol GÖKTÜRK, Atilla GÖKTÜRK
TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ PROJESİ*
Kemal Macit HİSAR
SAYILARIN DİLİ