• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak-Şubat 2003

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN: NEDEN SOSYALİZM?
İlker BELEK
SOSYALİZM, GERÇEK, AKILCI VE İNSANİ BİR SEÇENEK Mİ?
Haluk YURTSEVER
"REEL SOSYALİZM" DENEYİMİ: GÖTÜRDÜKLERİ GETİRDİKLERİNİ UNUTTURMAMALI
Metin ÇULHAOĞLU
ÇİN’İN UZUN YOLCULUĞU
Yavuz ALOGAN
SOSYALİZM VE SAĞLIK/TIP HAKKINDA KISA NOTLAR
Ata SOYER
KÜBA’DA SAĞLIK VE SAĞLIK SİSTEMİ
İlker BELEK
SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ’NDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Özlem ÖZKAN
DEMOKRATİK ALMAN CUMHURİYETİ'NDE SAĞLIK SİSTEMİ
Cavit Işık YAVUZ
ORTA AVRUPA’DA ÖZGÜN BİR SAĞLIK SİSTEMİ DENEYİMİ: ÇEKOSLOVAKYA
Bülent CENGİZ
SOSYALİZMİN SAĞLIK ALANINDAKİ BİR BAŞKA ZAFERİ: BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ
Özlem ÖZKAN
ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NDE SAĞLIK HİZMETLERİ (1949-1978)
Onur HAMZAOĞLU
SOVYETLER BİRLİĞİ ÖZELİNDE SOSYALİST ÜLKELERDE "SAĞLIK REFORMU"
Gazanfer AKSAKOĞLU