• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart-Nisan 2003

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ VE TÜRKİYE*
Yüksel AKKAYA, Aydın ÇUBUKÇU, Tülin ÖNGEN, Sungur SAVRAN, Cem SOMEL, Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
HALK SAĞLIĞINDA YÖNTEM*
Zeliha ETÖZ, Onur HAMZAOĞLU, Feride SAÇAKLIOĞLU
DÜNYA BANKASI’NIN TÜRKİYE İÇİN SAĞLIK POLİTİKASI VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI*
Kayıhan PALA
AKP, AİLE DOKTORLUĞU VE SAĞLIKTA "DÖNÜŞ"ÜM PROGRAMI (10 SORU 10 YANIT)
Bülent KILIÇ
"AKP" HÜKÜMETİ VE SAĞLIK
Ata SOYER
ELAZIĞ-TUNCELİ-BİNGÖL TABİP ODASI’NIN VARDİYA UYGULAMASINA YAKLAŞIMI
Selçuk BULUT
SSK EĞİTİM Mİ, YOKSA HİZMET HASTANELERİ Mİ ? ...
M. Şükrü GÜNER
2002 BÜTÇESİ-2003 GEÇİCİ BÜTÇESİ UYGULAMA SONUÇLARI VE 2003 BÜTÇESİ HEDEFLERİ: BİR DEĞERLENDİRME
Aziz KONUKMAN
ÖNEMLİ BİR ETİK SORUN ALANI OLARAK YAŞAMIN SON DÖNEMİ
Murat CİVANER
DEVRİMCİ TIP*
Che GUEVERA
IRAK’TA AMBARGO VE ÇOCUK ÖLÜMLERİ*
M.M. ALİ, I.H. SHAH, Okan BADILLIOĞLU
2001, 2002 VE 2003 YILLARI BÜTÇELERİ