• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 2004

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TÜSİAD-AKP-SAĞLIK: PATRONLAR HÜKÜMETLERİ(MİZİ)N MASKESİNİ DÜŞÜRDÜ
Onur HAMZAOĞLU
SAĞLIK KANUNU
Altan AYAZ
TTB'NİN MÜCADELESİ SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI BİRLİĞİ KANUNUNA HAPSEDİLEBİLİR Mİ?
Osman ÖZTÜRK
SAĞLIK BAKANLIĞI'NA "SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI BİRLİĞİ KANUNU TASARI TASLAĞI" HAKKINDAKİ DB MEKTUBU
Füsun SAYEK
YENİ BİR TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YASASI İÇİN PRA(GMA)TİK NOTLAR
Ata SOYER
YÖNETİŞİM VE SAĞLIK ALANINDAKİ UYGULAMALARI: GAVI ÖRNEĞİ
Çiğdem ÇAĞLAYAN
DOĞU AVRUPA’DA SAĞLIK "REFORMLARI" VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA-YAŞAM KOŞULLARI
Ata SOYER, Ayşe ÖZTÜRK
SAĞLIK REFORMLARLNIN ANA SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: ÜLKE ÖRNEKLERİ
Nilay ETİLER, Cavit Işık YAVUZ
SİYASETİN OLANAK VE ZORUNLULUĞU MÜDAHALEYE MÜDAHALE İÇİN
İlker BELEK
ADLİ TIP VE HALK SAĞLIĞI İLİŞKİSİ *
Metin PIÇAKÇIEFE
TÜRKİYE'DE SAĞLIK OCAKLARINDA AŞI İLE İLGİLİ SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
SAYILARIN DİLİ