• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak-Şubat 2005

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
Ata SOYER, Faruk ATAAY
MALİ DENGESİZLİK, KRİZ VE DEVLET
Sinan SÖNMEZ
REFAH DEVLETİ VE SOSYAL POLİTİKALAR
İpek EREN
KÜRESELLEŞME: DEVLET ELİYLE NEO-LİBERAL DÖNÜŞÜM
Ceren KALFA
"YAPISAL REFORMLAR SERMAYENİN KURUMLARINI VE HUKUKUNU OLUŞTURUYOR"
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu, Ahmet Haşim KÖSE
TÜRKİYE'DE DEVLETİN DEĞİŞEN KARAKTERİ VE DÜZENLEYİCİ REFORMLAR
Sonay Bayramoğlu ÖZUĞURLU
YENİ LİBERAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ESNEK KAMU PERSONEL REJİMİ
Seyhan ERDOĞDU
KAMU HİZMETLERİNİN METALAŞTIRILMASI VE SAĞLIKTAKİ YANSIMALARI
Faruk ATAAY
SAĞLIK HİZMETLERİNDE DÖNER SERMAYE UYGULAMASI
Kayıhan PALA
SAĞLIKTA "DÖNÜŞÜM"ÜN TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİLERİ
Sarp ÜNER
SAYILARIN DİLİ