• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 2005

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
PAZAR DİNAMİKLERİ TIP EĞİTİMİNİ VE HEKİMLERİ NASİL ETKİLİYOR? "GİZLİ MÜFREDAT"
Feride SAÇAKLIOĞLU
BİR ÖĞRENME SÜRECİ OLARAK SAĞLIĞIN SATIN ALINMASI VE REKABETİ
A. Tamer AKER
AVRUPA BİRLİĞİ, HEKİM İŞSİZLİĞİ VE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK
İ. Tolga BİNBAY
TOPLUMSAL YAPIDA HEMŞİRELERİN KONUMU
Süheyla Altuğ ÖZSOY, Fatma Başalan İZ
HEMŞİRELERDE TÜKENME VE OTONOMİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Mukadder MOLLAOĞLU, Tülay Kars FERTELLİ, Fatma ÖZKAN TUNCAY
"HEKİMLERE ZORUNLU HİZMET UYGULAMASI" TARTIŞMAYI NEREDEN BAŞLATIP, NASIL SÜRDÜRELİM?*
Onur HAMZAOĞLU
KAMU PERSONELİ KANUNU TASARISI TASLAĞI NELER GETİRİYOR?*
Osman ÖZTÜRK
OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI; DEPREM DENEYİMİ
Cavit Işık YAVUZ
TEKNOLOJİ SAĞLIK HİZMETLERİNE BAKIŞIMIZI NASIL ETKİLİYOR?
Murat CİVANER
AVRUPA BİRLİĞİ TOPLUM SAĞLIĞI YÖNÜYLE NE GETİREBİLİR?*
Kayıhan PALA
AYDIN MERKEZ 2 NO'LU SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 15 YAŞ ÜZERİ KADINLARIN SAĞLIK OCAĞINI KULLANMA DURUMLARI, ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ*
Mehmet TORCU, Pınar OKYAY, Adalet ÇIBIK, İlknur YILMAZ, Mehmet VAROL, Hayati ÇAKIR, Özay ÜNLÜ
KAPİTALİZMLE EKLEMLENME SÜRECİNDE ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ: 1829-1908
Ferruh Niyazi AYOĞLU
TTB GELECEĞİNİ TARTIŞMALIDIR
Bülent Nazım YILMAZ
MUSA ÖZDEMİR İÇİN ...
Ata SOYER
TOPLUMCULUĞA GÖNÜL VEREN BİR DERVİŞ: MUSA ÖZDEMİR
Tevfik ÇAVDAR
UNUTULMAZ BAŞKAN MUSA ÖZDEMİR
Ali Rıza AYDIN
MUSA'NIN ARDINDAN
Sacit YÖRÜKER
MUSA'NIN ARDINDAN HÜZÜNLE
Hayri KURTGÖZÜ
SAYILARIN DİLİ