• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak-Şubat 2006

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SAĞLIK, KÜLTÜR, SİYASET
Yücel DEMİRER, Onur HAMZAOĞLU
TOPLUMSAL YAŞAM, KÜLTÜR, POLİTİKA, İDEOLOJİ
Aydın ÇUBUKÇU
İKTİDAR OLARAK TIPÇI GELENEK: TBBIN ERK TARİHİ*
Armağan ÖZTÜRK
ELEŞTİREL MEDİKAL ANTROPOLOJİ
İzzet DUYAR
TOPLUMSAL-CİNSEL HİYERARŞİ MEKANI OLARAK İNSAN BEDENİ
Sibel ÖZBUDUN
KÜLTÜR VE SİYASET EKSENİNDE SAĞLIK'TA KAVRAMSALLAŞTIRMA: "HASTA" VE "HASTALIK" ÖRNEKLERİ
Yücel Demİrer
MEDYA VE SAĞLIK: PATOLOJİK BİR İLİŞKİ?
Gamze Yücesan ÖZDEMİR, Ali Murat ÖZDEMİR
TÜRKİYE'DE SAĞLIK VE NÜFUS SİYASETLERİNİN RASYONELLERİ
Güven BAKIREZER
ARZ VE TALEP DENGESİ(ZLİĞİ)NDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİ POLİTİĞİ
İsmail ŞİRİNER
TÜRKİYE'DE GELİR EŞİTSİZLİKLERİ VE SAHA ÇALIŞMALARI
Korkut BORATAV
MARKSİZMİN SOSYOLOJİYE KATKILARI
Metin ÇULHAOĞLU
SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLER VE KULLANILAN ÖLÇÜTLER
Onur HAMZAOĞLU
SAYILARIN DİLİ