• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 2006

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
MESLEKİ GELECEĞİMİZ TEHLİKE ALTINDA!
Güray KILIÇ
"AYRIMCILIĞA HUKUKİ ONAY: ANAYASA MAHKEMESİ'NİN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI (SSGSS) İPTAL KARARI"
Tufan KAAN, Osman ÖZTÜRK
PROF. DR. İZGE GÜNAL OLAYI: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE YAŞANAN İŞTEN ÇIKARILMA ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN SAĞLIKTA VE EĞİTİMDE PİYASALAŞMA
Cem TERZİ
ALTERNATİFİMİZ VAR (MI?)*
Ata SOYER
SAĞLIK HİZMETLERİ VE YERELLEŞME*
İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu
"EDWİN CHADWİCK"
Şafak Taner GÜRSOY
TÜRKİYE'DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ 2000-2004 DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Zeliha Aslı ÖCEK, Ata SOYER
NALDÖKEN SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 20-64 YAŞ KADINLARDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK ETMENLER
Işıl ERGİN, Meral TÜRK
BİRİNCİ BASAMAKTA DÖNER SERMAYE UYGULAMASININ SAMSUN MERKEZ İLÇE SAĞLIK OCAKLARININ HİZMET SUNUMUNA ETKİLERİ
Sevgi CANBAZ, Cihad DÜNDAR, Yıldız PEKŞEN
HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİNDE SEMİNERLER NASIL OLMALI?*
Kayıhan PALA
EMPERYALİZMİN GÖLGESİNDE ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ: 1908-1923
Ferruh Niyazi AYOĞLU
HACPP UYGULAMALARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
M. Akif AKALIN
YILLAR İTİBARIYLA GÜNLÜK VE AYLIK ASGARİ ÜCRETLER