• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs-Haziran 2009

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
(YETKİN MÜHENDİS VE İŞÇİ SINIFI) "YETKİN MÜHENDİS" BERATI YA DA ŞAHSİYETLİ SOYUT EMEKÇİLER: TMMOB NEREYE?*
Ahmet ÖNCÜ
'SAĞLIK GİZİ' ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ
Hasan Ünal NALBANTOĞLU
SAĞLIK HİZMETLERİNDE METALAŞMA VE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SÖMÜRÜSÜ KAPİTALİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ
Mehmet ZENCİR
HEKİM EMEKGÜCÜ VE HEKİM ÖDEME BİÇİMLERİNE ULUSLARARASI BAKIŞ
Hakan TÜZÜN
"YABAN", YABANCILAŞMA VE HEKİMLİK ÜZERİNE BİR DENEME
Yavuz ÜÇKUYU
İŞÇİ "SAĞLIĞI" ÜZERİNDEN EKONOMİK VE EĞİTİM İHTİYACINI HARMANLAYAN SERMAYE-DEVLET
Levent KOŞAR
MEZOPOTAMYA TIP GÜNLERİ*
Cegerğun POLAT
TRAVMA, TOPLUMSAL YAS VE BAĞIŞLAMA*
Cem KAPTANOĞLU
NEOLİBERALİZM VE DOMUZ GRİBİ
Cavit Işık YAVUZ
İZMİR İLİ "METROPOLİTAN" ALANDA TOPLUMUN SAĞLIK DÜZEYİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMI *
Gazanfer AKSAKOĞLU, Reyhan UÇKU, ZuhaI OKUYAN, Gül ERGÖR, Türkan GÜNAY, O. Alp ERGÖR, Semih ŞEMİN, Murat CİVANER, Yücel DEMİRAL, Sibel KlRAN, Bülent KILIÇ, Erol GÜRPINAR, Ozan PABUCCUOĞLU, Okan BADILLIOĞLU, Leyla S. ARSLAN, Esin KULAÇ, Canan KAYNAK, Pembe KESKİNOĞLU, Yonca SÖNMEZ, Serap K. KONAKÇI
MERKEZ KONSEYİ'NİN GÖRÜŞLERİ TTB MERKEZ KONSEYİ'NİN TAM-SÜRE ÇALIŞMA YASA TASARISI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ*
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
TAM SÜRE ÇALIŞMA*
Erdal ATABEK
TAM SÜRE ÇALIŞMA SONRASI*
Erdal ATABEK