• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart-Nisan 2011

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
Ata SOYER, Tufan KAAN
TÜRKİYE'DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN TİCARİLEŞMESİ: ÖZEL HASTANE SEKTÖRÜNÜN İNŞA SÜRECİ*
Derya Gültekin KARAKAŞ, Ferimah Yusufi YILMAZ
ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE NELER OLUYOR?
Güray KILIÇ
KAMUDAKİ ÖZEL
H. Aslı DAVAS
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ SORUNU: FOTOĞRAF VE DİNAMİKLER
Nurettin ABACIOĞLU
ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN PARAMETRELERİ
Kansu YILDIRIM
ÖZEL TIP LABORATUVARLARI: ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN HASTALARLA DAHA AZ KARŞILAŞAN YÜZÜ
Raika DURUSOY