• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak-Şubat 2012

EDİTÖRDEN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
Şafak TANER, Feride Aksu TANIK
AŞIDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ
Feride Aksu TANIK, Şafak TANER
AŞI: KUTSALIN METALAŞTIRILMASI
Şafak TANER, Feride Aksu TANIK
AŞI VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
Ummahan YÜCEL, Meral TÜRK
AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR
Erkan ÖZCENGİZ, Gülay ÖZCENGİZ
TÜRKİYE’DE AŞI ÜRETİMİNDE NELER OLUYOR?
Zeliha Aslı ÖCEK, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
HAZİN BİR “ERİŞKİN KIZAMIKÇIK BAĞIŞIKLAMA” KAMPANYA ÖYKÜSÜ: ÖNCE HASTANA ZARAR VERME
Ergün DEMİR
HİNDİSTAN’DA PENTAVALENT AŞI UYGULAMASI: KAMU ÇIKARI DAVASI KANITLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ NASIL ZORUNLU KILDI
Jacob PULİYEL, Metin ÇULHAOĞLU