• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 2012

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
Özlem ÖZKAN
TARİHSEL VE TOPLUMSAL SÜREÇTE KADIN
Funda Karapehlivan ŞENEL
KAPİTALİZM ATAERKİ VE KADIN EMEĞİ
Ferda Dönmez ATBAŞI, M. Meryem KURTULMUŞ
ATAERKİL KAPİTALİST TOPLUMDA KADININ BEDENİ
Melda Yaman ÖZTÜRK
İSLAMCI-MUHAFAZAKARIN ZİHİN HARİTASINDA BİR GEZİNTİ: “NASIL BİR KADIN(LIK)”?
Sibel ÖZBUDUN
KAPİTALİZM KADIN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?
Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
ÜLKELEDE GÖRE KÜRTAJA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELERE GENEL BİR BAKIŞ
Özlem ÖZKAN