• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs 1978

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
1 MAYIS
HEKİMLERİN BESLENME KONUSUNDAKİ GÖRÜŞ VE SORUMLULUKLARI
Erdal ATABEK
14 MART KONUŞMASI
Tarık Ziya EKİNCİ
SAĞLIK EKONOMİSİ
Erdinç TOKGÖZ
TÜRKİYE'DE BENZEN ZEHİRLENMESİ EPİDEMİYOLOJİSİ
Muzaffer AKSOY
SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMASINDA BİR BOŞLUK: EMEKLİLİĞE HAZIRLAMA
Turhan AKBULUT
DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENİMİ VE MEZUNİYET SONRASI
Ahmet YÜZÜAK
KAPİTALİZM VE ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI
KİST HİDATİK
Müeyyet BORATAV
BİR TİYATRO - SAPAK
TOPLUM VE HEKİM'DEN HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu