• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Haziran 1978

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TAM SÜRE ÇALIŞMA YASA TASARISINDA GELİŞMELER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
BİR HEKİM GÖZÜ İLE ÖLÜM CEZASI
Halim DİNÇ
İLAÇ KONTROLÜ
Kasım Cemal GÜVEN
YETİŞTİRME YURTLARI VE KİMSESİZ ÇOCUKLAR
Ankara Tabip Odası Ana-Çocuk Sağlığı Bürosu
EĞİTİM GEREKSİNMESİ AÇISINDAN TÜRKİYE KÜLTÜR, GELENEKLER VE BESLENME İLİŞKİLERİ
Tahire O. MERDOL
FAKÜLTEMİZDE TIP EĞİTİMİ
Nüvit DURAKER, Enis BALKAN, Feyza ERKAN, İrfan GÖKÇAY
ÜLKEMİZDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SORUNLARI
Mustafa KOCABEY
TTB MERKEZ KONSEYİ DİYARBAKIR TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANTISI
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TOPLUM VE HEKİM'DEN HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu