• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Şubat 1993

YAYIN KURULU’NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
ÜLKEMİZ SAĞLIK MEVZUATI VE SAĞLIKLA İLGİLİ POLİTİKALARIN GENEL DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ
Semih ŞEMİN
REFAKATÇİ ANNELER ÇOCUKLARINA KONAN TANI VE UYGULANAN TEDAVİ PLANINDAN NE KADAR HABERDAR?
Ümit KARTOĞLU, Sunay AKTAŞ, Kamil MALKOÇOĞLU, Ayşen BULUT
HIZIR ACİL SERVİSİNDE ÇALIŞAN PRATİSYEN HEKİMLERDE STRES DERECESİNİN VE RUHSAL BELİRTİ DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
R. ÖNEN, Cem KAPTANOĞLU, G. AKSARAY, N. DİLBAZ, G. SEBER, D. TEKİN
BİR ÇALIŞMANIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
M. Akif AKALIN
TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİ ARZ VE TALEPLERİNDE YANLIŞ YÖNLENİM İÇERİSİNDEDİR
Yavuz DİZDAR
“GENEL SAĞLIK REFORMU" KİME KARŞI?*
Nejat YAZICIOĞLU
"SOSYALİZM Mİ? KAPİTALİZM Mİ?": HALKIN SAĞLIK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKTA HANGİSİ BAŞARILI?
Ata SOYER
SAĞLIK SİSTEMLERİ
Bülent KILIÇ, Çiğdem BUMİN
İNSAN HAKLARI KONUSUNDA GENEL DEĞERLENDİRME VE TTB VE TABİP ODALARI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER
Mustafa SÜTLAŞ
TEKRARLANAN VE UZAMIŞ AÇLIK GREVLERİNİN NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLARI
İ. Hakan GÜRVİT, Sara BAHAR, Şahika YÜKSEL, Oğuzhan ÇOBAN
HEKİM ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE BİR DENEME
Ahmet BATU
"NETİCE İTİBARİYLE" HEKİMLER VE TOPLUMSAL MUTASYON
Özcan BARİPOĞLU
87 VE 151 SAYILI ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ SÖZLEŞMELERİ VE GETİRDİKLERİ
Boran ÇİÇEKLİ
MECLİS İŞKENCEYİ ÖNLEDİ(!)
Ziynet ÖZÇELİK
PATENT YASA TASARISINA İLACIN KATILMASI ÜLKEMİZİN YARARINA DEĞİLDİR
Mekin TANKER
İLAÇTA PATENT'E NEDEN HAYIR?
Mehmet DOMAÇ
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARIMIZDA KALİTE VE MALİYET PROBLEMLERİ
Necmi TANYOLAÇ
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ XIV. BÜYÜK KONGRESİ 23-25 HAZİRAN 1965
ADANA'LI HEKİMLERİN İSTEĞİ HEKİM SENDİKASI MI?
Adana Tüm Sağlık Sen üyesi bir grup hekim
BİR "SİGARA" TARTIŞMASI
Özen AŞUT, Ertuğrul KÜRKÇÜ