• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs 1993

YAYIN KURULU’NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
HERKESE EŞİT SAĞLIK
Necati DEDEOĞLU
ÇALIŞMA SÜRECİ VE SAĞLIK: TARİHSEL MADDECİ BİR DEĞERLENDİRME*
Vicente NAVARRO, Ata SOYER, Bülent PİYAL
SAĞLIK HİZMETLERİNE TOPLUM KATILIMI
M. Akif AKALIN
BİR SEMPOZYUMUN ARDINDAN ...
Şahika YÜKSEL, Ata SOYER
PRATİSYEN HEKİMLERDE MESLEKİ DOYUM VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Berna MUSAL, Sevin ERGİN
GAP BÖLGESİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ NASIL SUNULMALIDIR *
Ersen İLÇİN
TRAFİK RAPORU*
BEKARET MUAYENESİ ÜZERİNE
Selma GÜNGÖR
SAĞLIK REFORMU YASA TASARILARI ÜZERİNE
Ferit KOÇOĞLU
I. ULUSAL SAĞLIK KONGRESİNDEN II.SİNE, TÜRKİYE SAĞLIKTA ÜÇÜNCÜ BİN YILA NASIL HAZIRLANIYOR?
Genel Sağlık İş Sendikası Yönetim Kurulu
SAĞLIK REFORMU VE SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ
H. Avni YAZICI
TÜRKİYE'DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ VE BİR REORGANİZASYON MODELİ
Engin TONGUÇ
SAĞLIKLI KENTLER PROJESİ VE PROJENİN SUNDUĞU ALTERNATİF DÜŞÜNSEL OLANAKLAR
İlker BELEK
ULUSAL SAĞLIK POLİTİKASI *
Necati DEDEOĞLU
BİRİNCİL SAĞLIK HİZMETİNDE İSVEÇ ÖRNEĞİ
Gazanfer AKSAKOĞLU
HASTANELERDE KALİTE KONTROLÜ
Korkut ERSOY
HEKİMİN ÖRGÜT ÜYESİNİ TEDAVİ ETMESİNİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ
M. Sezgin TANRIKULU
BİR SAĞLIK BAKANI PORTRESİ YADA GECİKMİŞ BİR OLGU SUNUSU: DOKTOR RIZA NUR
A. Tolga ERSOY
SAĞLIK EKONOMİSİ * (WHO WORKSHOP RAPORU, 31 AĞUSTOS-4 EYLÜL 1987, MOSKOVA)
Dünya Sağlık Örgütü, Bülent KILIÇ
TÜM SAĞLIK-SEN ÜYESİ BİR GRUP HEKİME YANIT: HEKİM-SEN BÖLÜCÜLÜK DEĞİLDİR!
Utku ERSÖZLÜ
"REVİZYONİZM" VE SİGARA *
Yaman ÖRS
SENDİKALAŞMA, HEKİMLER, ÖZELLEŞTİRME: KÖTÜ GÜNLER UZAK DEĞİL
Seçkin Kara
NUSRET HOCA'YA MEKTUP
Nazan BİLGEL