• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs-Haziran 1998

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME HIZLANIYOR
Arif AKALIN
KÜRESELLEŞME’NİN SAĞLIK SONUÇLARINA BİR TEPKİ DAHA: DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ DE DÜNYA BANKASI POLİTİKALARINA KARŞI ÇIKIYOR
Ata SOYER
KİŞİSEL SAĞLIK SİGORTASI: ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SİGORTASI
İlker BELEK
İDARİ YAPI VE/VEYA COĞRAFİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE TANIMLI BÖLGELERDE "OLAĞANDIŞI DURUMA YANIT PLANI" HAZIRLAMAK İÇİN BİR KILAVUZ DENEMESİ
H. İbrahim DURAK
BİRİNCİ BASAMAKTA GENEL PRATİSYENLİK
M. Sarper ERDOĞAN, Ahmet SALTIK
MESLEK HASTALIKLARININ TESBİT EDİLEMEMESİNİN NEDENLERİ VE DOĞURDUĞU SONUÇLAR
Ö. Kaan KARADAĞ, İbrahim AKKURT, Nihat ERSOY
5. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI KONGRESİ'NDEN İZLENİMLER
Ahmet Can BİLGİN, Yücel DEMİRAL, Sibel KlRAN
MESLEK HASTALIKLARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ö. Kaan KARADAĞ, İbrahim AKKURT, Nihat ERSOY
YAŞAMIN KUTSALLIĞI VE YAŞAMA HAKKINDAN VAZGEÇME
Ayşegül YILDlRIM, Efe ONGANER, Hüseyin DEMİRDİZEN
SPOR, BİLİM VE TOPLUM: SPOR HEKİMLİĞİNDE ETİK
R. Oğuz ASLAN
İŞKENCENİN BELİRLENMESİNDE ALTERNATİF SAĞLIK RAPORU*
İzmir Tabip Odası, Türkcan BAYKAL
DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNDE YENİ-LİBERALİZMİN ETKİLERİ*
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
GEMLİK İLÇE MERKEZİNDE KİŞİLERİN İLAÇ ALMA VE KULLANMA DURUMLARI
Kayıhan PALA, Necla Tugay AYTEKİN, A. Hamdi AYTEKiN
ÖLÜM NEDENLERİNİ SAPTAMADA ALTERNATİF BİR YÖNTEM: SÖZEL OTOPSİ
GönüI DİNÇ
BLACK RAPORU*
Sally MACINTYRE
OKUYUCU MEKTUPLARI
Necati DEDEOĞLU
İLLERE GÖRE İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ (İGE) 1997 TÜRKİYE