• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak-Şubat 2000

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
17 AĞUSTOS DEPREMİNDE GÖLCÜK'TE ÖLÜM, YARALANMALAR VE YIKINTIDA KALMADA RİSK FAKTÖRLERİ
Necati DEDEOĞLU, K. Hakan ERENGİN, Kayıhan PALA
OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA ARAŞTIRMA ETİĞİ UZERİNE DİYALOG
Nadi BAKIRCI, Feride SAÇAKLIOĞLU
17 AĞUSTOS GÖLCÜK VE 12 KASIM DÜZCE DEPREMİ SONRASI DENEYİMLERİ IŞIĞINDA; OLAĞANDIŞI KOŞULLARDA İLK 24-72 SAAT İÇİNDE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN REORGANİZASYONU ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Kevser VATANSEVER, Mustafa VATANSEVER
MARMARA DEPREMİ SONRASI YABANCI ÜLKELER VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN YARDIMLARI
Murat CİVANER
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İZMİT KOORDİNASYON MERKEZİ ÇALIŞMALARI
Cavit Işık YAVUZ
AFETLERLE İLGİLİ İKİ KÜÇÜK İNCELEME
Necati DEDEOĞLU
TTB SAKARYA KOORDİNASYON BİRİMİNİN ÇADIRKENT, BİRİNCİ BASAMAK VE İKİNCİ BASAMAK DEĞERLENDİRME RAPORLARINA BAŞLARKEN
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MARMARA DEPREMİ SONRASINDA SAKARYA İLİ ÇADIRKENTLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU (KASIM 1999)
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MARMARA DEPREMİ SONRASINDA SAKARYA İLİ SAĞLIK OCAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU (KASIM 1999)
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MARMARA DEPREMİ SONRASINDA SAKARYA İLİ İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI DEĞERLENDİRME RAPORU (KASIM 1999)
TTB GENEL YÖNETİM KURULU TOPLANTISI (KOCAELİ 04.09.1999) SONUÇ BİLDİRGESİ
Türk Tabipleri Birliği
TTB DEPREM SONRASI ÜÇÜNCÜ AY DURUM SAPTAMA ARAŞTIRMA RAPORU
A. Hamdi AYTEKiN, Kayıhan PALA, Alpaslan TÜRKKAN, İbrahim SİVRİKAYA, Bülent ASLANHAN, Cavit IŞIK YAVUZ
ACI BİR DENEY: ADANA DEPREMİ ACIKLI BİR DENEY: ÖZEL HASTANELERİN HÜSRANI
Enver SEÇİNTİ