• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak-Şubat 2001

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN: NEDEN KAMUCULUK ?
Onur HAMZAOĞLU
KAPİTALİST ÖZEL MÜLKİYETİN KARŞISINDA KAMUSAL MÜLKİYETİN TEMELLERİ*
Metin ÇULHAOĞLU
YAPISAL UYUM, KÜRESEL BÜTÜNLEŞME VE REFAH DEVLETİ
Şerife Türcan ÖZŞUCA
KÜRESELLEŞMENİN NİŞAN TAHTASI: KAMU YARARI VE KAMU HİZMETİ
Sinan SÖNMEZ
KAMU EKONOMİSİ-KAMU MALİYESİNDE SON YİRMİ YILLIK SÜREÇ
Nazif EKZEN
SAĞLIK, SOSYALİZM, KAMUCULUK SAĞLIK İÇİN SOSYALİZM GEREKİR
İlker BELEK
ON SORUDA 224* SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Türk Tabipleri Birliği
BİR TÜZÜK HİKAYESİ
Semih BASKAN
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNDE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN ROLÜ
Kürşat YILDIZ
TTB-UDKK AYNASINDA UZMANLIK DERNEKLERİ
Osman Şadi YENEN
BİR ZİHNİYET SORUNU OLARAK TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ
Cem TERZİ
SAĞLIK HİZMETİ BOYUTUYLA UZMANLIK DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULU
Ersin YARIŞ
TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİ ÜZERİNDE SÜREGELEN TARTIŞMA*
H. Zafer KARS
HEKİM EYLEMLİLİKLERİNE DAİR*
Önder ERGÖNÜL, A. Tolga ERSOY, Yavuz ÜÇKUYU
SAĞLIK OCAKLARINDA VERİLEN HİZMETLERİN İŞ ETÜDÜ TEKNİĞİNE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİRİM MALİYETLERİNİN HESAPLANMASI*
Kemal Macit HİSAR
1995-2000 KONSOLİDE BÜTÇE GİDER HEDEFLERİ VE GSMH İÇİNDEKİ PAYLARI