• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 2008

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
Özgür MÜFTÜOĞLU, Osman ÖZTÜRK
FİRMALAR ARASI DEĞİŞİM İLİŞKİSİ : FASONLAŞMA VE TAŞERONLAŞMA
Berna GÜLER MÜFTÜOĞLU
EMEK SÜRECİ, DENETİM VE EMEK REJİMLERİ: TAŞERON ÇALIŞMA ÜZERİNE İLK NOTLAR
Gamze Yücesan ÖZDEMİR
BELİRSİZLİĞİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ: TAŞERONLUK MÜESSESESİ ÜZERİNE SAPTAMALAR
Ali Murat ÖZDEMİR
ESNEKLEŞMENİN ULUSLARARASI DAYANAKLARI
Özgür MÜFTÜOĞLU
TAŞERONLUK VE İŞ KAZALARINI BİRLEŞTİREN EKSEN: GÜVENCESİZ ÇALIŞMA
Nevra AKDEMİR
TAŞERONLAŞMA VE GEÇİCİ/ÖDÜNÇ İŞÇİLİK GİBİ ESNEK İSTİHDAM REJİMİ FORMLARI, İŞ GÜVENCESİ VE İNSAN SAĞLIĞI: TÜRKİYE VE ALMANYA'DAN ÖRNEKLER VE TEPKİLER
Aslı ODMAN
KÜRESELLEŞME, NEOLİBERALİZM VE SAĞLIK BASKI ALTINDA, KONTROL EDİLEMEZ VEYA EVDE TEK BAŞINA? TAŞERONLUK VE EV EKSENLİ ÇALIŞMANIN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA VE POLİTİK TARTIŞMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ*
Michael QUİNLAN, Philip BOHLE, Melike ERKOÇ
SAĞLIK HİZMETLERİ VE TAŞERONLAŞTIRMA
Tufan SERTLEK
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ STATÜ KAYBI: TAŞERONLAŞMANIN YAKIN TARİHİ
Mustafa GÜLER
SAĞLIKTA HİZMET SATIN ALMA MÜCADELE, ÖRGÜTLENME, DENEYİMLER ...
Arzu ÇERKEZOĞLU