• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül - Ekim 2019

EDİTÖR’DEN
TÜRKİYE TARIM GIDA SİSTEMİ VE GIDA FİYATLARINDA DALGALANMALAR
AGRI-FOOD SYSTEM OF TURKEY AND FLUCTUATION OF FOOD PRICES
Murat ÖZTÜRK
TÜRKİYE’DE YAZILI BASIN ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN GIDA VE BESLENME HABERLERİNİN AKTARILIŞINDAKİ SORUNLAR
THE ISSUES ABOUT THE FOOD AND NUTRITION NEWS THROUGH THE EXAMPLES OF TURKISH PRESS MEDIA
Mutlu SERELİ KAAN
TOKSİK YAŞAMIN BİLGİSİ: KANIT SİYASETİNDEN “MÜŞTEREK BİLİM”E
THE KNOWLEDGE OF A TOXIC LIFE: FROM THE POLITICS OF EVIDENCE TO CIVIC SCIENCE
Duygu KAŞDOĞAN
YAŞAMSAL BİLİNMEZLİK: İKLİM KRİZİ VE GIDA
A VITAL OBSCURITY: CLIMATE CRISIS AND FOOD
Ali Alper AKYÜZ
TÜRKİYE’DE HALKIN GIDA HAREKETİ ! SİYASAL TEMSİLİ MÜŞTEREKLEŞTİRMEK VE YABANCILAŞMAYI AŞMAK
PUBLIC FOOD MOVEMENT IN TURKEY! COMMONIZING POLITICAL REPRESENTATION AND OVERCOMING
Fevzi ÖZLÜER
EKOLOJİK TARIM: NEDİR? NE OLMALIDIR? TÜRKİYE’Yİ BESLER Mİ?
WHAT IS ECOLOGICAL FARMING? WHAT SHOULD IT BE? DOES IT FEED TURKEY?
Yonca DEMİR
SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ SAĞLIKTAKİ EŞİTSİZLİKLERİN TEMEL NEDENİ OLABİLİR Mİ?
CAN SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH BE THE FUNDAMENTAL CAUSE OF INEQUALITIES IN HEALTH?
Özlem ÖZKAN
TIP EĞİTİMİNDE İLAÇ ŞİRKETLERİNİN ETKİSİNİN ÖNLENMESİ İLAÇ ŞİRKETLERİNİN ÖZ-DÜZENLEME YÖNETMELİĞİNE ORTAK YANIT
REGULATING FOR BIAS IN MEDICAL EDUCATION: JOINT RESPONSE TO THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY SELF-REGULATORY CODE
KANADA TABİPLER BİRLİĞİ’NE KAZ DAĞLARI İÇİN MEKTUP
LETTER TO CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION FOR KAZ MOUNTAINS