• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım - Aralık 2020

EDİTÖR’DEN
ÜNİVERSİTENİN OLAĞANÜSTÜ HÂLİ: İKİLİ DEVLET BASKIDA ÖZERKLİK VE AKADEMİSYEN İHRAÇLARI
STATE OF EMERGENCY AT THE UNIVERSITY: THE DUAL STATE, REPRESSIVE AUTONOMY AND THE ACADEMIC PURGE
Serdar TEKİN
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BARIŞ BİLDİRİSİ KARARI: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, AKADEMİK ÖZGÜRLÜK VE DEVLETE SADAKAT KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME
THE DECISION OF THE TURKISH CONSTITUTIONAL COURT ON THE PEACE PETITION: AN ANALYSIS IN THE CONTEXT OF FREEDOM OF EXPRESSION, ACADEMIC FREEDOM AND THE CONCEPT OF LOYALTY TO THE STATE
Reyda ERGÜN, Berke ÖZENÇ
TOPLUMSAL CİNSİYET KARŞITLIĞI VE AKADEMİK ÖZGÜRLÜKLER: TÜRKİYE’DE KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI ÖRNEĞİ
ANTI-GENDERISM AND ACADEMIC FREEDOMS: THE CASE OF WOMEN’S AND GENDER STUDIES IN TURKEY
Aynur ÖZUĞURLU, Cansu DAYAN
TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI 2018 ELEŞTİRİSİ
TURKEY DEMOGRAPHIC AND HEALTH SURVEY 2018 CRITICISM
Mahir ULUSOY
BÜTÇE 2021 SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TEKLİFİ
BUDGET 2021 MINISTRY OF HEALTH CENTRAL GOVERNMENT BUDGET PROPOSAL
Onur HAMZAOĞLU
2020 MAKALE VE YAZAR DİZİNİ
Son Sayı