• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Haziran 1979

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
SAĞLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNDE 0-4 YAŞ ÖLÜM ORANTISININ DEĞERİ
M. Rahmi DİRİCAN, A. Hamdi AYTEKİN, Özdemir GÜLESEN
KAPİTALİST TOPLUMDA ANA EMEĞİNİN KONUMU VE ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİLERİ
Süleyman KAYNAK, Nejat AKAR
TÜRKİYE'DE ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI
Erol SEZER
ALMA-ATA BİLDİRİSİ
Ankara Tabip Odası Çeviri Bürosu, Dünya Sağlık Örgütü
SAĞLIK ÖRGÜTLENMESİ VE TIP EĞİTİMİ MODELLERİ
Gazanfer AKSAKOĞLU
YENİ BİR EMPERYALİZM TÜRÜ
Halim DiNÇ, Richard Norton TAYLOR
ULUSAL VE BÖLGESEL DÜZEYDE SAĞLIK PLANLAMASI III
Nevzat EREN
TÜRK DİL KURUMU'NCA YAYINLANAN «HEKİMLİK TERİMLERİ KILAVUZU» İLE «FİZİKSEL KİMYA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ» ÜZERİNDE; ELEŞTİRİLER, ÖNERİLER DENEMESİ
Süreyya ÜLKER
TOPLUM VE HEKİM'DEN HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
BASIN BÜLTENİ
Diyarbakır-Mardin-Siirt Tabib Odası Yönetim Kurulu