• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Nisan 1980

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI DR. ERDAL ATABEK'İN 14 MART 1980 SAĞLIK KURULTAYINDAKİ KONUŞMASI
Erdal ATABEK
İSTANBUL TABİP ODASI BAŞKANI PROF. DR. COŞKUN ÖZDEMİR'İN 1980 SAĞLIK KURULTAYI’NI AÇIŞ KONUŞMASI
Coşkun ÖZDEMİR
İBNİ SİNA'NIN 1000. DOĞUM YILDÖNÜMÜ ANISINA DR. ATİLA ONGAN'IN SAĞLIK KURULTAYI 80'DE YAPTIĞI KONUŞMA
Atila ONGAN
14 MART 1980 SAĞLIK KURULTAYI ÇALIŞMALARI
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
SİGARA İÇMENİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ (*)
Yusuf ÖZTÜRK
DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ, 7 NİSAN 1980 SİGARA YA DA SAĞLIĞINIZ SEÇME HAKKI SİZİN
Mustafa ARICAN, Halfdan MAHLER
ÜLKEMİZDE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN İNSAN GÜCÜ SORUNLARI
Uğur CİLASUN
TÜRKİYE'DE SAĞLIK ÖRGÜTLENMESİNİN GELİŞİMİ
Recep AKDUR
TÜRKİYE'DE BESLENME EĞİTİMİ SORUNLARI
Nevzat EREN, Ayşe BAYSAL
TÜRKİYE'DE SAĞLIK PERSONELİNİN SÜREKLİ EĞİTİMİ VE MODEL (YÖNTEM) GELİŞTİRME ÖNERİLERİ
Özen AŞUT, Serpil KÜÇÜKALİOĞLU
OCAK HEKİMİ İÇİN REHBERLİK DENEMELERİ BÖLÜM VII: AŞILAR
Servet ÖZGÜR