• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs 1992

YAYIN KURULU’NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
ULUSAL SAĞLIK KONGRESİ VE SAĞLIK REFORMU
İrfan GÖKÇAY
I. ULUSAL SAĞLIK KONGRESİ DEĞERLENDİRMESİ*
Selim ÖLÇER
SAĞLIK AKADEMİSİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU
Sağlık Akademisi Çalışma Grubu
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU
Temel Sağlık Hizmetleri Çalışma Grubu
SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMAN GRUBU ÇALIŞMA RAPORU
Sağlık Hizmetleri Finansman Grubu
KAPİTALİZMİN EKONOMİ POLİTİĞİ ÇERÇEVESİNDE SAĞLIKTA FİNANSMAN SORUNU
İlker BELEK, Erhan NALÇACI, Onur HAMZAOĞLU
1980'DEN GÜNÜMÜZE HEKİMLER VE HEKİM ÖRGÜTLERİ*
Semih ŞEMİN
İNGİLİZCE TIP EĞİTİMİ
Mehmet ÜNAL
PATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN PATOLOGLANN ÖNERİSİ
SON SİYASİ GELİŞMELER VE TTB'NİN KONUMU ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİMİZ
Suat KAPTANER
HEKİMLİK AGONİ'DE
Zafer ŞİŞLİ
HEKİMLER VE SİMSARLIK
Şevket AKSOY
GENEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI MUTLAK MIDIR?
Ersin YARIŞ
İNSAN, ÇEVRE VE SAĞLIK
Gazanfer AKSAKOĞLU
SAĞLIKLI YAŞAM VE İNSAN HAKLARI
Ahmet SALTIK
ABD' DE SAĞLIK KRİZİ VE ALTERNATİF TARTIŞMALARI
Ata SOYER
SAĞIM SOLUM, ÖNÜM ARKAM SOBE
Fatih KÖSE
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ-TUTUM VE DAVRANIŞLARDA DEĞİŞİMLER
Erdal BEŞER
SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA YAŞANAN KARMAŞA*
Recep AKDUR
DÜZELTME
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu