• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım - Aralık 2019

EDİTÖR’DEN
İKLİM KRİZİ VE SAĞLIK
CLIMATE CRISIS AND HEALTH
Cavit Işık YAVUZ
İKLİM KRİZİ VE SERMAYE MANTIĞI
CLIMATE CRISIS AND LOGIC OF CAPITAL
Kenan KALYON
İKLİM KRİZİ VE SAĞLIK ETKİLERİ
CLIMATE CRISIS AND HEALTH EFF ECTS
Kayıhan PALA
İKLİM KRİZİ VE GIDA
CLIMATE CRISIS AND FOOD
Bülent ŞIK
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI GÖÇ HAREKETLERİ VE İKLİM GÖÇMENLERİ
MIGRATION MOVEMENTS DEPENDENT ON CLIMATE CHANGE AND CLIMATE MIGRANTS
Nermin BİTER
TÜRKİYE’NİN VE KENTLERİN İKLİMİ DEĞİŞTİREN POLİTİKALARI
CLIMATE CHANGING POLICY OF TURKEY AND CITIES
Önder ALGEDİK
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FİZİKSEL BİLİM TEMELİ-I
WHAT ARE CLIMATE, CLIMATE SYSTEM AND CLIMATE CHANGE? WHAT ARE THE MAJOR CAUSES OF CLIMATE CHANGE?
Murat TÜRKEŞ
TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2019 YILI MAKALE DİZİNİ