• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs - Haziran 2023

EDİTÖR’DEN
AKP’Lİ YILLARDA ÇALIŞMA YAŞAMI VE SOSYAL POLİTİKALAR
WORKING LIFE AND SOCIAL POLICIES IN THE YEARS OF AKP
Özgür MÜFTÜOĞLU
AKP’Lİ YILLARDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNASMANI: NEOLİBERAL KAMU SAĞLIK SİGORTASI MODELİ
Onur HAMZAOĞLU
AKP’Lİ 20 YILDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
20 YEARS OF HEALTH WORKERS UNDER AKP RULE
Metehan AKKBULUT
AKP’Lİ 20 YILDA AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ALANINDAKİ DÖNÜŞÜM VE SONUÇLARI
TRANSFORMATION AND CONSEQUENCES IN THE FIELD OF ORAL HEALTH DURING 20 YEARS OF AKP RULE
Ali Rıza İlker CEBECİ, Neslihan SEVİM
SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN AKP İLE GEÇEN 20 YILI
20 YEARS OF HEALTH WORKERS UNDER AKP RULE
Özlem ÖZKAN
SAĞLIKTA TOPLUM SÖZLEŞMESİ TEMELLERİNİ KAYBEDİYOR
SOCIETAL CONTRACT IN HEALTH IS LOSINGS ITS FOUNDATIONS
M. Murat CİVANER
Son Sayı