• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart - Nisan 2024

EDİTÖR’DEN
FROM THE EDITOR
CUMHURİYET DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI
FINANCING OF HEALTHCARE SERVICES IN THE REPUBLIC PERIOD
Cegerğun POLAT
224 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALİZASYONU YASASININ İRDELENMESİ
A THOROUGH INVESTIGATION OF LAW NO 224 ON SOCIALISATION OF HEALTH SERVICES
Necati DEDEOĞLU
1980 SONRASI SAĞLIK POLİTİKALARINDA NEOLİBERAL FİİL ÇEKİMLERİ: PİYASALAŞMA VE DESANTRALİZASYON
NEOLIBERAL VERB CONJUGATIONS IN POST-1980 HEALTH POLICIES: MARKETIZATION AND DECENTRALIZATION
Hakan TÜZÜN
MEMLEKET HASTANELERİNDEN ŞEHİR HASTANELERİNE
FROM HOMETOWN HOSPITALS TO CITY HOSPITALS
Osman ÖZTÜRK
CUMHURİYETİN 100. YILINDA KADIN SAĞLIĞINA BAKIŞ
A PERSPECTIVE OF WOMEN’S HEALTH IN THE 100TH ANNıVERSARY OF THE REPUBLIC
Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
1920’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE KAPİTALİST CUMHURİYET’İN SAĞLIK POLİTİKALARI
HEALTH POLICIES OF THE CAPITALIST REPUBLIC IN TURKEY FROM 1920 TO THE PRESENT DAY
Onur HAMZAOĞLU
34. TTB HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ: AFETE DAYANIKLI YAŞAM ALANLARI VE HALK SAĞLIĞI
34TH TTB PUBLIC HEALTH MOBILE TRAINING SEMINAR: DISASTER RESISTANT LIVING AREAS AND PUBLIC HEALTH
Türk Tabipleri Birliği 34. Gezici Eğitim Semineri Katılımcıları
Son Sayı