• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Aralık 1978

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
GENEL BAŞKAN DR. ERDAL ATABEK'İN ADANA TEMSİLCİLER TOPLANTISI AÇIŞ KONUŞMASI
Erdal ATABEK
TTB MERKEZ KONSEYİ ADANA TEMSİLCİLER TOPLANTISI SUNUŞU
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
ADANA TEMSİLCİLER TOPLANTISI SONUÇLARI
Türk Tabipleri Birliği Temsilciler Meclisi
IV. BEŞ YILLIK PLAN TASLAĞI KONUSUNDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ'NİN GÖRÜŞLERİ
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
SAĞLIK DÜZENİMİZ VE POLİTİKASINDAKİ KARGAŞA
Recep AKDUR
ÇEVREBİLİMSEL RAPOR: TÜRKİYE
Erol BALIK, Türkiye Barış Derneği
ZORUNLU HİZMET ÜZERİNE
Şakir DERKUT