• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül 1979

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANTISI
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
MEKTUP
Engin TONGUÇ
ÜLKEMİZDE SAĞLIĞA İLİŞKİN YASALAR
Ahmet DİLSİZ, Yürük İYRİBOZ
BÖLGE TIP FAKÜLTELERİ SORUNU
Uğur GÖNÜL
DÜNYA BESİN SORUNU: BAZI ÇÖZÜMLER
Dora KALKAN, L. KNYAZHİNSKAYA
ÜLKEMİZİN SAĞLIK DÜZEYİ VE BUNU BELİRLEYEN KİMİ GÖSTERGELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
A. Hamdi AYTEKİN, M. Rahmi DİRİCAN
OCAK HEKİMİ İÇİN REHBERLİK DENEMELERİ NÜFUS TESPİTİNDEN YARARLANMA
Servet ÖZGÜR
BİRİNCİL SAĞLIK HİZMETİNİN ÖZÜ: YERLEŞİM BİRİMİNE YAKLAŞIM VE ONU GEREKSİNİMLERİNDEN, OLANAKLARINDAN HABERDAR ETME ... (1)
J.F. DONNARD, Emin Sami ARISOY, Özcan GÖKÇE
SOVYET BULUŞU MANYETOFOR NEDİR?
Selçuk ALSAN
TÜRK DİL KURUMU'NCA, YAYINLANAN «HEKİMLİK TERİMLERİ KILAVUZU» İLE «FİZİKSEL KİMYA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ» ÜZERİNDE; ELEŞTİRİLER, ÖNERİLER DENEMESİ (BÖLÜM II)
Süreyya ÜLKER
HABER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu