• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart 1992

YAYIN KURULU’NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
YENİ BİR TIP EĞİTİMİ İÇİN ALTERNATİF BİR TIP EĞİTİMİ MODELİ
Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Bürosu
YENİ BİR TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YASASI *
Türk Tabipleri Birliği Yasası Komisyonu
6023 SAYILI YASA'NIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE YENİ YASA HAZIRLANMASI HAKKINDA
Türk Tabipleri Birliği Yasası Komisyonu
ANKARA'DAKİ TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KADAVRA ORGAN TRANSPLANTASYONLARI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA
Zeynep KURAL, Filiz ÇAY
"14 MARTLAR" VE TTB'DEN BEKLENTİLERİMİZ
Erhan ESER
KÖRFEZ SAVAŞI'NIN MALİYETİ
Özen AŞUT
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÖNERİLER
Mehmet ÜNAL
ULUSAL SAĞLIK AKADEMİSİ HAKKINDA RAPOR
İstanbul Tabip Odası Ulusal Sağlık Akademisi Çalışma Grubu
"ÜLKEMİZİN HALK SAĞLIĞI OKULU GEREKSİNİMİ" WORKSHOP SONUÇ RAPORU
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
PRATİSYEN HEKİM ÖRGÜTLENMESİNDE KATILIM SORUNU VE YABANCILAŞMA SENDROMU
Mustafa VATANSEVER
HEKİM ANDIYLA İLGİLİ TEMEL YANILGILAR
Yaman ÖRS
TÜRKİYE'DE ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI VE BEKLENTİLERİ
Olcay NEYZİ
GENEL SAĞLIK SİGORTASI ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?
Osman HAYRAN
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
Önder ALPDOĞAN
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SAĞLIK SORUNUNA ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?
Mehmet ÜNAL
İTALYA'DA SAĞLIK REFORMU: TÜRKİYE'DE SAĞLIK REFORMU TARTIŞMALARINA BİR ÖRNEK
Ata SOYER
BİR HEKİMİN GEÇİCİ GÖREV GÖZLEMLERİ
Zelal Ekinci BİRCAN
TÜRKİYE İÇİN İŞÇİ SAĞLIĞI HİZMET MODELİ*
İlker BELEK, Hande GENÇEL, Onur HAMZAOĞLU, Erhan NALÇACI
KURUM HEKİMLERİNİN ÇIKMAZI (ÇIKABİLİR MİYİZ DERSİNİZ?)
Reyhan OĞAN
HALK SAĞLIĞINDA YENİ YÖNELİMLER
Caner FİDANER
TIP - SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ
M. Aytül KASAPOĞLU
GENEL SAĞLIK-İŞ, TOPLU SÖZLEŞME VE GREV
Bülent ILGAZ
YENİ HÜKÜMET VE SENDİKACILIK HAREKETİNİN SORUNLARI
Yıldırım KOÇ
PERSONEL REFORMU GÜNDEMDEYKEN BİRKAÇ ÖNERİ
Bülent SERİM
İLAÇ BİLGİSİ ÜZERİNE ÇEŞİTLEMELER
İsmail ÜSTEL
XIX. TROMSQ TIP SEMİNERİ İŞKENCE VE TIP MESLEĞİ KONULU ULUSLARARASI SEMPOZYUMRAPORU* “İŞKENCEYE İLİŞKİN TIP MESLEĞİNİN ETİK VE LEGAL SORUMLULUĞU VE İŞKENCEYE DOKTORLARIN HERHANGİ BİR BİÇİMDE KATILIMI"
Ole Vedel RASMUSSEN, Knud SMIDT-NIELSEN, Gregorio MARTINERA, June LOPEZ, Yeşim KÜEY
MAHMUT ORTAKAYA İLE SÖYLEŞİ: "EVRENSEL BİR FİKİR OLMADIĞI ZAMAN KAYBEDERİZ"
Şükrü AKSU, Tanıl BORA, Mahmut ORTAKAYA
BİR TÜZÜK VE SENDİKALAŞMA
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu