• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak-Şubat 1996

TOPLUM HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
ANKARA METROPOLİTAN ALANDA SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN POTANSİYEL VE GERÇEKLEŞEN KULLANILABİLİRLİĞİ
Sıdıka KAYA
YEŞİL KART ALAN KİŞİLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE YEŞİL KART KULLANIMI
Işıl MARAL, Sefer AYCAN, Ayşegül SARAÇ, M. AIi BUMİN
İL SAĞLIK MÜDÜRLERİ VE MÜDÜR YARDIMCILARININ NİTELİKLERİ VE YÖNETİM EĞİTİMİ İHTİYAÇLARI 1
Sabri ÖNCEL, Tuba AKSU, Sabahat TEZCAN
TÜRKİYE'DE BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİ
İlker BELEK, Onur HAMZAOĞLU, Hülya BELEK, Ayla HAMZAOĞLU
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ VE SEÇİMLER*
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
DİYARBAKIR (UAG) ULUSAL AŞI GÜNLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU
Hasan ERGÜN
POLİO AŞI KAMPANYASININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ: KAMPANYALAR SAĞLIK SORUNLARINA BİR ÇÖZÜM MÜ YOKSA TEHDİT Mİ?
Mehtap TATAR
TÜRKİYE'DE KENTLERDE SAĞLIK SORUNLARI*
Necati DEDEOĞLU
KENT SAĞLIK OCAĞI
Gazanfer AKSAKOĞLU
PARTİ PROGRAMLARINDA "SAĞLIK" KONUSU II (1923'DEN GÜNÜMÜZE)(*)
A. Tolga ERSOY
HEKİM ADAYLARININ SÜREKLİ EĞİTİMLERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM
Muhsin HESAPCIOĞLU, Levent DENİZ
UZUN SÜREN AÇLIKLARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE TEDAVİLERİ
Mehmet TUNCA
ETİK VE HUKUK ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNDE ÇALIŞMA METNİ
Pınar OKYAY
SAĞLIK SEKTÖRÜ VE KAMUYA YARARLI KURULUŞLAR
M. Hulki UZ
İNGİLTERE SAĞLIK SİSTEMİ İLE İLGİLİ FARKLI BİR DEĞERLENDİRME
Fatih ÖZCAN
7. BEŞ YILLIK PLANIN HEKİMLERLE İLGİLİ BÖLÜMLERİ
GELİR DAĞILIMI