• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 2000

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
1980-SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME VE BÖLÜŞÜM DİNAMİKLERİ
A. Erinç YELDAN
12 EYLÜL’ÜN KÜLTÜR POLİTİKASI VE TOPLUMSAL SONUÇLARI
Aydın ÇUBUKÇU
TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE DEMİR PARMAKLIK
Fevzi ARGUN
1980 SONRASI SAĞLIKTA NELER OLDU ?*
Ata SOYER
SON YİRMİ YILDA SAĞLIKTAKİ DEĞİŞİM 12 EYLÜL REJİMİNİN YARATTIĞI OLUMSUZLUKLAR
İlker BELEK, Onur HAMZAOĞLU
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ NELER YAPMALI?
A. Hamdi AYTEKiN
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GELECEK PERSPEKTİFİ
Metin BAKKALCI
TTB'NİN ÖNCELİKLERİ NELER OLMALI?
İlhan DİKEN
SİVİL TOPLUM KURULUŞÇULARI DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTÜNE KARŞI : TTB İÇİN AÇILIMLAR
Onur HAMZAOĞLU, Erhan NALÇACI
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ VE ÖNÜMÜZDEKİ ON YIL
Şükrü HATUN
TTB NE YAPMALI?
Kayıhan PALA
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN ÖNCELİKLERİ
Yavuz ÜÇKUYU
TTB GELECEK ON YILI .......
Kürşat YILDIZ
"HERKES İÇİN SAĞLIK" ALMA-ATA’DAN 21. YÜZYILA
Bülent Kadri GÜLTEKİN, Kayıhan PALA
TABİP ODALARI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Muzaffer ESKİOCAK, Ahmet SALTIK, Tuncay ÇAĞLAR
1973 - 93 EKONOMİK DEĞİŞİM SÜRECİNDE SOSYOEKONOMİK DURUM, İŞ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ*
Mel BARTLEY, Charlie OWEN, Yücel DEMİRAL
HAVA KİRLİLİĞİ VE BİR KENT: ALİAĞA
Murat CİVANER, Yücel DEMİRAL, O. Alp ERGÖR
DEPREMLERDE ARAŞTIRMA ETİĞİ
Necati DEDEOĞLU
SAYILARIN DİLİ