• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart-Nisan 2013

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN
Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN: BİR OLAĞANDIŞI DURUM OLARAK “GEZİ DİRENİŞİ” VE SAĞLIK
Harun BALCIOĞLU, Eriş BİLALOĞLU, Cavit Işık YAVUZ
BİR OLAĞANDIŞI DURUM OLARAK KİTLESEL ETKİNLİK VE EYLEMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE “SOKAK” SAĞLIKÇILARI
Kevser VATANSEVER
OLAĞANDIŞI DURUMLARDA HİZMET SUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Murat CİVANER
PSİKOSOSYAL AÇIDAN GEZİ DİRENİŞİ VE TOPLUM RUH SAĞLIĞINA ETKİLERİ
Cem KAPTANOĞLU, Altan EŞSİZOĞLU
GÖZ YAŞARTAN GAZLARIN SOLUNUM SAĞLIĞI ÜSTÜNE ETKİLERİ*
Peri M. ARBAK
TTB KİMYASAL GÖSTERİ KONTROL SİLAHLARIYLA TEMAS EDENLERİN SAĞLIK SORUNLARINI DEĞERLENDİRME RAPORU*
Türk Tabipleri Birliği
“GEZİ SÜRECİNDE” OLAĞANDIŞI SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU: İSTANBUL VE ANKARA PRATİĞİ
Ali ÖZYURT, Ali ÇERKEZOĞLU, Erdoğan MAZMANOĞLU, Mustafa SÜLKÜ, Savaş ÇÖMLEK, Selçuk ATALAY, Hande ARPAT, Eren YAŞA
TOPLUMSAL GÖSTERİLERDE KULLANILAN KİMYASALLARLA İLGİLİ TTB YAZIŞMALARI VE YANITLARI
GEZİ DİRENİŞİNDE TABİP ODALARININ SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU İLE İLGİLİ SAĞLIK BAKANLIĞI YAZILARI
AİLE PLANLAMASI HİZMETİ SUNAN BİR BİRİM ÖRNEĞİNDE AİLE PLANLAMASI VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM
Deniz EREN, Nazlı ATAK, Ferda ÖZYURDA, Kenan S. KÖSE
HERŞEYE FİYAT BİÇEN, AMA DEĞERİNİ BİLMEYEN BİR SİSTEMİ PROTESTO ETMEK*
Feride Aksu TANIK, Murat CİVANER