• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Aralık 1993

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
İSVEÇ'TE SAĞLIK İŞGÜCÜ
Gazanfer AKSAKOĞLU
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ
Engin TONGUÇ
ANKARA MERKEZDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN GENEL SAĞLIK SORUNLARINA BAKIŞLARI*
Bilal BAKIR, M. Aytül KASAPOĞLU, Levent ERDEM
ACİL SERVİSLERE BAŞVURAN HASTALARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ VE ACİL SERVİSLERE YOĞUN BAŞVURULARIN NEDENLERİ
Semih ŞEMİN, Dilek GÜLDAL
MAMAK ESKİ ÇÖPLÜK ALANI İLE İLGİLİ RAPOR
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
TTB HALK SAĞLIĞI KOLU NUSRET FİŞEK HALK SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME GÜNLERİ (5-6 KASIM 1993) SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU VE ÖZELLEŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Özelleştirme Çalışma Grubu
MESLEK KURULUŞLARI, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE MEDYANIN HALK SAĞLIĞI ALANINDAKİ İŞLEVLERİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Meslek Kuruluşları, Demokratik Kitle Örgütleri ve Medyanın Halk Sağlığı Alanındaki İşlevleri Çalışma Grubu
YEREL YÖNETİMLER VE SAĞLIK
Ata SOYER, İlker BELEK, Nuray YEŞİLDAL
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN SAĞLIK HİZMETLERİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Sağlık Daire Başkanlığı
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi
ÇAĞDAŞ BELEDİYELER VE SAĞLIK HİZMETLERİ
Cahit GÜRSES
FOÇA BELEDİYESİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ
Nihat DİRİM
DİKİLİ BELEDİYE'SİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Osman ÖZGÜVEN
BELEDİYELER VE SAĞLIK HİZMETLERİ
Mustafa SÜLKÜ
YEREL YÖNETİMLERİN SAĞLIK VE ÇEVRE İLE İLGİLİ ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER
Nuray YEŞİLDAL
YEREL YÖNETİMLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ
Mehmet KUŞÇU
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU: "YEREL YÖNETİMLER" Mİ ? "MERKEZİ YÖNETİM" Mİ?
Bülent KILıÇ
KENTLERDE BİRİNCİL SAĞLIK ÖRGÜTLENMESİ
Berna MUSAL, Reyhan UÇKU, Gazanfer AKSAKOĞLU
YEREL YÖNETİMLERE BAKIŞ MAMAK YEREL İNİSİYATİFİ ÇALIŞMA TASLAK METNİ
Mamak Yerel İnisiyatifi
ULUSLARARASI DÜZLEMDE OLUŞTURULAN YENİ BİR ÖYKÜDEN FİİLİ GERÇEKLİK DURUMUNA ... DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN “SAĞLIK KENTLER PROJESİ"NDEN “KENT HAREKETİ"NE DOĞRU ...
SOSYALİST BİR YEREL İNİSİYATİFİN SAĞLIK PROGRAMI ÜZERİNE NOTLAR
İlker BELEK
SAĞLIK HİZMETLERİNİN DEMOKRATİK “DESANTRALİZASYONU": 4 LATİN AMERİKA ÜLKESİ DENEYİMİNDEN DERSLER
Ata SOYER
KAPİTALİZMDE YAŞAMA DENEYİMİ OLARAK: İLAÇ SANAYİİ - II
Özen GÜVENİR
ARJANTİN'DE İNSAN HAKLARI*
Diana R. WARDON, Lucila EDELMAN, Dario LAGOS, Ayşe GÜNAYSU
BİRİNCİL SAĞLIK BAKIMI VE HOSPİTALİZASYON: KALİFORNİYA VE KÜBA
Milton I. ROEMER, Bülent KILIÇ
AMERİKALILAR'IN KENDİ SAĞLIK SİSTEMLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ