• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart-Nisan 2014

HAKEM KURULU’NDAN
Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeleri
OBEZİTEDE SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİ VE TÜRKİYE’YE DAİR BİR DEĞERLENDİRME
HEALTH INEQUALITIES IN OBESITY AND AN EVALUATION FOR TURKEY
Işıl ERGİN
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARDA ALGILANAN SAĞLIK VE SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ*
PERCEIVED HEALTH STATUS AND SOCIAL DETERMINANTS IN APPLICANTS TO PRIMARY HEALTH SERVICES
Hakan TÜZÜN, Sefer AYCAN, Mustafa N. İLHAN
YURTTAŞLARDAN TÜKETİCİLERE, HAKLAR VE İHTİYAÇLARDAN MEMNUNİYETLERE
FROM CITIZENS TO CONSUMERS, FROM RIGHTS AND NEEDS TO SATISFACTIONS
Ferda DÖNMEZ ATBAŞI
SAĞLIK HİZMETLERİNDE “MEMNU-NİYET”
PATIENT SATISFACTION (!)
Songül A. VAİZOĞLU
SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ARAŞTIRMALARI VESİLESİ İLE HASTA MEMNUNİYETİ
PATIENT SATISFACTION ON THE OCCASION OF STUDIES OF MINISTRY OF HEALTH
Zeliha ÖCEK
SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMINA UYUMUNU DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR GİRİŞİM: ‘’SAĞLIK PERSONELİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI”
AN ATTEMPT TO ASSESS THE ADAPTION OF HEALTH CARE LABORERS TO HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM: “STUDY OF HEALTH PERSONNEL SATISFACTION STUDY”
Zeliha ÖCEK, Meral TÜRK
VARDİYA SİSTEMİYLE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN DİKKAT DÜZEYLERİ
ATTENTION LEVEL OF NURSES THAT WORK IN SHIFTS
Ayfer PEKER, Süreyya KARAGÖZ
ALFRED GROTJAHN : HALK SAĞLIĞINDA BİR PORTRE
ALFRED GROTJAHN: A PORTRAIT IN PUBLIC HEALTH
Hande ARPAT