• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak-Şubat 2015

ÖZEL HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜNDE HUKUKSAL DEĞİŞİM
LEGAL CHANGE IN THE TRANSFORMATION OF PRIVATE HOSPITALS
Mustafa GÜLER
HAKEM KURULU’NDAN
KAMU HASTANE BİRLİKLERİ VE HASTANELERDE YAPISAL DÖNÜŞÜM
PUBLIC HOSPITAL UNIONS AND STRUCTURAL TRANSFORMATION IN HOSPITALS
Cavit IŞIK YAVUZ
ÖZEL HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜNDE HUKUKSAL DEĞİŞİM
LEGAL CHANGE IN THE TRANSFORMATION OF PRIVATE HOSPITALS
Mustafa GÜLER
BİR “HERKESE SAĞLIK” VE SOSYAL DÖNÜŞÜM MODELİ: BARRİO ADENTRO
A “HEALTH FOR ALL” AND SOCIAL TRANSFORMATION MODEL: BARRIO ADENTRO
İnci ÖZGÜR-İLHAN, Zelal Deniz DEMİR
SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ İÇİNDE ARA HALKA: SOSYAL SERMAYE
SOCIAL CAPITAL: THE INTERMEDIARY DETERMINANT IN THE SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH FRAMEWORK
İlker KAYI, Nuray ÖZGÜLNAR
NÜKLEER ENERJİ VE TÜRKİYE’NİN İLK NÜKLEER SANTRALİ “AKKUYU”
NUCLEAR ENERGY AND TURKEY’S FıRST NUCLEAR POWER PLANT “AKKUYU”
Gülçin YAPICI
DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ 200. KONSEY TOPLANTISINDAN NOTLAR
NOTES FROM 200TH COUNCIL MEETING OF WORLD MEDICAL ASSOCIATION
Bayazıt İLHAN, Murat CİVANER
SAĞLIKTA HAKKANİYETİ ARTIRMAK VE SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİNİ VURGULAMAK İÇİN ULUSAL TABİP BİRLİKLERİNİN VE HEKİMLERİN ROLÜ SEMPOZYUMU
SYMPOSIUM: THE ROLE OF PHYSICIANS AND NATIONAL MEDICAL ASSOCIATIONS IN ADDRESSING THE SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH AND INCREASING HEALTH EQUITY
Kayıhan PALA
TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 25. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “BULAŞICI HASTALIKLAR, SIĞINMACILAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ”
REPORT ON TMA’S 25. PUBLIC HEALTH MOBILE TRAINING SEMINAR “COMMUNICABLE DISEASES, REFUGEES AND HEALTH SERVICES”
TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 25. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU “BULAŞICI HASTALIKLAR, SIĞINMACILAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ”
RUDOLF VIRCHOW: HALK SAĞLIĞINDA BİR PORTRE
RUDOLF VIRCHOW: A PORTRAIT IN PUBLIC HEALTH
Hande ARPAT