• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül-Ekim 2017

HAKEM KURULU’NDAN
AKP’Lİ 15 YILIN BİLANÇOSU
BALANCE SHEET OF THE LAST 15 YEARS WITH AKP
Osman ÖZTÜRK, Onur HAMZAOĞLU
ON BEŞ YILIN BİLANÇOSU: ÇELİŞKİLER YUMAĞI
BALANCE SHEET OF 15 YEARS: BALL OF CONTRASTS
Metin ÇULHAOĞLU
AKP’Lİ YILLARDA TÜRKİYE EKONOMİSİ: COŞKU, DURGUNLUK VE TASFİYE EĞİLİMLERİYLE SALINIM
THE TURKISH ECONOMY UNDER JDP YEARS: OSCILLATION UNDER EUPHORIA, STAGNATION AND DESTRUCTION TENDENCIES
Ekin DEĞİRMENCİ, Elif KARAÇİMEN, Ahmet Haşim KÖSE
AKP’Lİ YILLARDA ÇALIŞMA YAŞAMI: SERMAYEYE CENNET, EMEĞE CEHENNEM
WORKING LIFE IN AKP YEARS: HEAVEN FOR CAPITAL, HELL FOR WORKERS
İrfan KAYGISIZ
AKP VE TÜRKİYE’DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN BAŞKALAŞMA ÖYKÜSÜ
JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY AND THE METAMORPHOSIS OF PRIMARY CARE SERVICES IN TURKEY
Zeliha Aslı ÖCEK
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI SON 15 YILDA NASIL “DÖNÜŞTÜ”
HOW OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH POLICIES “TRANSFORMED” WITHIN THE LAST 15 YEARS
Celal EMİROĞLU
SAĞLIK EMEK GÜCÜNÜN AKP İLE GEÇEN 15 YILI
HEALTH LABOUR FORCE’S 15 YEARS WITH AKP
Özlem ÖZKAN