• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül-Ekim 2018

HAKEM KURULU’NDAN
GÖÇMENLİK İNSAN KALMA MÜCADELESİNİN ADIDIR
STATE OF IMMIGRATION IS THE NAME OF STAYING AS HUMAN
Nilgün TOKER
GÖÇMEN İŞÇİLERİN SAĞLIĞINI NELER BELİRLER?
WHAT DETERMINES THE HEALTH OF MIGRANT WORKERS?
Aslı DAVAS
GÖÇMEN KİMLİĞİ VE EMEĞİ, SIĞINMACI KİMLİĞİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI
IMMIGRANT IDENTITY AND LABOR ASYLUM SEEKERS IDENTITY AND THE LABOR MARKET
Polat S. ALPMAN
KAMU HASTANE BİRLİKLERİ: SAĞLIK HİZMETLERİNİN PİYASALAŞTIRILMASINDA BİR İNŞA VE TASFİYE SÜRECİ
PUBLIC HOSPITAL UNIONS: A CONSTRUCTION AND DISSOLUTION PROCESS IN THE MARKETIZATION OF HEALTH CARE SERVICES
Bilge ŞENTÜRK
YENİ MUHAFAZAKÂRLIĞIN SOSYAL KORUMA ANLAYIŞI OLARAK ÇALIŞTIRMACI POLİTİKALAR
SOCIAL PROTECTION UNDERSTANDING OF NEOCONSERVATISM: WORKFARE POLICIES
Aslı Güleç TAŞDEMİR
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİYLE İLGİLİ ULUSLARARASI ALMA ATA TOPLANTISI
INTERNATIONAL ALMA-ATA CONFERENCE ON PRIMARY HEALTH CARE
Kayıhan PALA
REEL SOSYALİZMİN ÇÖZÜLÜŞÜNÜN İPUCU : ALMA ATA BİLDİRGESİ
A HINT FOR THE DISSOLUTION OF REEL SOCIALISM: ALMA ATA DECLARATION
Onur HAMZAOĞLU
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, ALMA ATA BİLDİRGESİ, İDEOLOJİ VB. ÜZERİNE
ON WORLD HEALTH ORGANIZATION, ALMA ATA DECLARATION, IDEOLOGY ETC...
Ata SOYER
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU 28. GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU: MARMARA BÖLGESİ ÇEVRE SORUNLARI VE ÇEVRE MÜCADELESİ
THE 28TH OF THE TURKISH MEDICAL ASSOCIATION PUBLIC HEALTH MOBILE TRAINING SEMINAR: “MARMARA REGION ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND ENVIRONMENTAL STRUGGLE”
TTB Halk Sağlığı Kolu