• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs - Haziran 2020

EDİTÖR’DEN
TOPLUM RUH SAĞLIĞI
COMMUNITY MENTAL HEALTH
Mevhibe İrem YILDIZ
DÜNDEN BUGÜNE TOPLUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ: NASILDI NASIL OLMALI?
COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES FROM PAST TO PRESENT: HOW WAS IT, HOW SHOULD IT BE?
Raşit TÜKEL
TÜRKİYE’DE RUHSAL HASTALIKLARIN YAYGINLIĞI VE RUHSAL TEDAVİ İHTİYACI KONUSUNDA NEREDEYİZ?
CURRENT STATUS OF PREVALENCE OF PSYCHIATRIC DISORDERS AND THEIR TREATMENT IN TURKEY
Cengiz KILIÇ
GÖÇ VE TOPLUM RUH SAĞLIĞI: ARAFTA KALAN YAŞAMLAR
DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AND MENTAL HEALTH
Okan TAYCAN, Esin UYGUN, Evindar KARABULUT
KİTLESEL ŞİDDET OLAYLARI SONRASI YENİ BİR RUH SAĞLIĞI ÖRGÜTLENMESİ PSİKOSOSYAL DAYANIŞMA AĞI DENEYİMİ
A NEW MENTAL HEALTH ORGANIZATION AFTER MASS VIOLENCE PSYCHOSOSCIAL SUPPORT NETWORK EXPERIENCE
Zerrin OĞLAĞU, Şahika YÜKSEL
KADINA YÖNELİK CİNSİYETÇİ ŞİDDET VE RUH SAĞLIĞI
DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AND MENTAL HEALTH
Leyla GÜLSEREN
SİVİL ÖLÜM UYGULAMALARININ PSİKOSOSYAL ETKİLERİ: BARIŞ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
THE PSYCHOSOCIAL IMPACT OF CIVIL DEATH SENTENCES: A STUDY ON ACADEMICS FOR PEACE
Banu YILMAZ
ZORLA KAYBEDİLENLERİN TUTULAMAYAN YASI
UNCOMPLETED MOURNIG OF THE FORCIBLY DISAPPEARED
Cem KAPTANOĞLU