• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs - Haziran 2021

EDİTÖR’DEN
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ
HEALTH SYSTEMS IN COVID-19 PANDEMIC
Onur HAMZAOĞLU
COVID-19 HASTALIĞININ EPİDEMİYOLOJİ VE TEDAVİSİ: BİLİM VE BİLİM ETİĞİ AÇISINDAN ELEŞTİREL BİR İRDELEME
THE EPIDEMIOLOGY AND MANAGEMENT OF COVıD-19 DıSEASE: A CRITICAL APPRAISAL OF THE SCıENCE AND SCıENTIFIC ETHICS
Banu ÇAKIR, Volkan KORTEN, Hasan YAZICI
COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE DOĞRULAR VE YANLIŞLAR
TRUTH AND WRONGS IN THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD
Selim BADUR
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN YAPISI COVID-19 PANDEMİSİNE YANITI
WORLD HEALTH ORGANIZATION AND ITS RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC
Nuriye ORTAYLI
TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER VE COVID-19
SOCIAL INEQUALITIES AND COVID-19
Necati ÇITAK
COVID-19 PANDEMİSİ GEREKÇESİYLE İKTİDARLARCA GETİRİLEN KISITLARIN SİYASAL VE TOPLUMSAL ETKİLERİ
THE SOCIAL AND POLITICAL EFFECTS OF CONSTRAINTS IMPOSED BY GOVERNMENTS IN RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC
Zeynep GAMBETTİ
BİLİM OTOKRASİ GERÇEĞİNİ ÖRTEN KILIF OLABİLİR Mİ?
IS IT POSSIBLE FOR SCIENCE TO BE THE VEIL OF THE FACT OF AUTOCRACY?
Mehmet Ruhi DEMİRAY