• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım-Aralık 2013

TOPLUM VE HEKİM HAKEM KURULU’NDAN
Toplum ve Hekim Hakem Kurulu
‘THE LANCET’ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’NIN ‘BAŞARILARI’NI DÜNYAYA PAZARLIYOR
THE LANCET MARKETS THE ‘SUCCESSES’ OF TRANSFORMATION IN HEALTH INTERNATIONALLY
Murat CİVANER, Alpay AZAP, Kayıhan PALA, Akif AKALIN, Gazanfer AKSAKOĞLU, Feride Aksu TANIK, Osman ELBEK, Cavit Işık YAVUZ, Muzaffer ESKİOCAK, Özlem ÖZKAN, Özden ŞENER, Bayazıt İLHAN, Kevser VATANSEVER, Cem TERZİ, Onur HAMZAOĞLU
LANCET DERGİSİ’NDE (SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN) TTB ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE...
THE ON THE CRITIQUE OF TTB (BY THE MINISTRY OF HEALTH) IN THE LANCET
Eriş BİLALOĞLU
AİLE HEKİMLİĞİ NEREDEN NEREYE?
FAMILY MEDICINE: FROM WHERE TO WHERE?
Ersan TAŞÇI
AİLE HEKİMLİĞİ VE 4 ARALIK EYLEMİ
FAMILY MEDICINE AND THE ACTION ON DECEMBER 4TH
Recep KOÇ
SAĞLIK ALANINDA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI ; BİRLEŞİK KRALLIK DENEYİMİ
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN HEALTH SECTOR: UNITED KINGDOM EXPERIENCE
Kayıhan PALA
SUÇU MAĞDURA YÜKLEMEK: VAKIF ÖZEL İDARESİ’NİN GÜNEYDOĞU LONDRA PLANI*
BLAMING THE VICTIMS: THE TRUST SPECIAL ADMINISTRATOR’S PLANS FOR SOUTH EAST LONDON
Allyson Pollock, Elias Kondilis, David Price, Graham Kirkwood, Louisa Harding-Edgar
PİYASA MEKANİZMALARININ VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ BASKISI ALTINDAKİ BİR SAĞLIK MESLEK ALANI: DİŞ HEKİMLİĞİ
A HEALTH PROFESSION AREA UNDER THE PRESSURE OF MARKET MECHANISMS AND HEALTH TRANSITION PROJECT: DENTISTRY
Zeliha ÖCEK, Kevser VATANSEVER
TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARININ KAYNAĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞI 2014 YILI BÜTÇE SUNUMU
THE SOURCE OF HEALTH EXPENDITURES IN TURKEY AND MINISTRY OF HEALTH 2014 BUDGET PRESENTATION
Onur HAMZAOĞLU
ÖRSELENEBİLİR GRUPLARDA TIBBİ ARAŞTIRMA
MEDICAL RESEARCH ON VULNERABLE GROUPS
M. Cumhur İZGİ
TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ 2013 YILI (MAKALE) DİZİNİ