• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs-Haziran 2015

HAKEM KURULU’NDAN
Türkan SAYLAN
ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
WORK AND FORMS OF WORK
Yavuz ÜÇKUYU, Yüksel AKKAYA, Hakan TÜZÜN
ÇALIŞMAK: OLMAK YA DA OLMAMAK (MI?)
WORKING: TO BE OR NOT TO BE (?)
Yüksel AKKAYA, Rana GÜRBÜZ
SERMAYEYİ ŞAHA KALDIRAN NEO LİBERAL POLİTİKALAR: ÇİFTENİN ALTINDA KALAN EMEK
NEOLIBERAL POLICIES THAT START UP THE CAPITAL: THE TRAMPLED LABOR
Berna GÜLER
SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ İÇİNDE ARA HALKA: SOSYAL SERMAYE
SOCIAL CAPITAL: THE INTERMEDIARY DETERMINANT IN THE SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH FRAMEWORK
İlker KAYI, Nuray ÖZGÜLNAR
NEO-LİBERAL DÖNEMDE ÇALIŞMANIN GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM
TRANSFORMATION OF WORK IN NEO-LIBERAL ERA
M. Hakan KOÇAK
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YASALARIN YENİ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNE UYUM SAĞLAMASI: KORUMADAN DENGEYE GERİLEYEN İŞ HUKUKU
ADAPTATION OF LEGISLATION TO NEW INDUSTRIAL RELATIONS IN THE WORLD AND IN TURKEY: LABOUR LEGISLATION IN RETROGRESSION FROM PROTECTION TO BALANCE
Murat ÖZVERİ
KÜRESEL KAPİTALİZM VE SENDİKALAR: SORUNLAR VE YENİLENME OLANAKLARI ÜZERİNE DEĞİNİLER
GLOBAL CAPITALISM AND TRADE UNIONS: COMMENTS ON PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF RENEWAL
Denizcan KUTLU
ERKEN DÖNEM SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE ÇALIŞMA VE EMEK SÜREÇLERİ
THE EARLY PERIOD SOVIET UNION’S WORKING AND LABOR PROCESSES
Yüksel AKKAYA
TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI: BİR ŞEY YAPMALI!
HEALTHCARE WORKERS’HEALTH IN TURKEY: SOMETHING MUST BE DONE!
Özlem KURT AZAP, Yavuz ÜÇKUYU