• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül-Ekim 2015

HAKEM KURULU’NDAN
Hakem Kurulu’ndan
TIBBİ ATIKLAR
MEDICAL WASTES
Cavit Işık YAVUZ
TIBBİ BAKIM ATIKLARI; TÜRLERİ, KAYNAKLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ
HEALTH- CARE WASTE; TYPES, RESOURCES AND DISPOSAL METHODS
Songül A. VAİZOĞLU
TIBBİ VE DİĞER SAĞLIK KURULUŞU ATIKLARI
MEDICAL AND OTHER HEALTH RELATED WASTES
Çağatay GÜLER
ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TIBBİ ATIKLAR
MEDICAL WASTE AND ENVIRONMENTAL HEALTH
Hür HASSOY, Seyfi DURMAZ
PİYASALAŞMIŞ BİR TIBBİ ATIK YÖNETİMİYLE TIBBİ ATIK VE TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI KORUNABİLİR Mİ?
IS POSSIBLE TO PROTECT MEDICAL WASTE AS WELL AS THE HEALTH OF THE CLEANING STAFF MEMBERS USING A METHOD WHICH IS NOT YET ON THE MARKET?
Aslı DAVAS
DÜNYADA TIBBİ ATIK SORUNU
MEDICAL WASTE PROBLEM IN THE WORLD
Ahmet SOYSAL
TIBBİ ATIKLAR VE TIBBİ ATIKLARIN YAKILMASININ TEHLİKELERİ
MEDICAL WASTES AND HAZARDS OF IT’S INCINERATION
Seval ÇOKER
SAĞLIK BAKIM ATIKLARININ AZALTILMASI, YENİDEN KULLANIMI VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ
HEALTH CARE WASTE REDUCTION, REUSE AND RECYCLING
Elif KÖSE
TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GÖRÜŞLERİ
OPINION OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION ON DRAFT REGULATION CONCERNING THE MANAGEMENT OF MEDICAL WASTES
Türk Tabipleri Birliği